Tiếng việt
English

Công văn số 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014 về hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 31/3/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Để triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:

I.  Về bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt ướng

1) Hướng dẫn một số đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế (Điều 11) như sau:

Đối với tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu: Trường hợp tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trước khi Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành đã đặt in và gửi thông báo phát hành hóa đơn bán hàng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì được tiếp tục sử dụng.

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế 1.2.1)Các bước công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế”:

Bộ phận Kiểm tra chi cục Thuế thực hiện:

-    Rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế do Chi cục Thuế quản lý, gồm các chỉ tiêu: tên, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, dấu hiệu rủi ro (nêu cụ thể), thời gian phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế... trình Chi cục trưởng ký và gửi Cục Thuế trước ngày 5 hàng tháng. 

-   Gửi file excel “danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” (theo mẫu kèm theo công văn này) sang phòng Kiểm tra được Cục Thuế giao làm đầu mối tổng hợp.

Phòng Kiểm tra Cục Thuế thực hiện:

-    Rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế thuộc Cục Thuế quản lý, chuyển Phòng Kiểm tra được Cục Thuế giao làm đầu mối để tổng hợp.

-    Phòng Kiểm tra (phòng được giao làm đầu mối tổng hợp) tổng hợp danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế của Chi cục Thuế và doanh nghiệp do Cục thuế quản lý; trình Cục trưởng Cục Thuế ký ban hành Quyết định kèm theo “danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” (gồm các chỉ tiêu: Tên, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thời gian phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế...); gửi phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế và phòng/bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế.

-   Gửi file excel “danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” (theo mẫu kèm theo công văn này) sang phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế.

 

Xem thêm

 

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014 về hóa đơn Công văn số 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014 về hóa đơn

Công văn số 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014 về hóa đơn

10/ 10 - 3378 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 327
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng