Tiếng việt
English

Công văn số 2616/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 30/CT-THNVDT ngày 3/1/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu nước ngoài (NTNN) cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan:

Tại Điểm 20 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

" … Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu."

Tại điểm 1.1a, 1.1b Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC; khoản 1a, 1b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 0%:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu …

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- …

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- …

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan."

2. Về thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 24/1/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 1135/BTC-TCT về việc thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, công văn số 1135/BTC-TCT nêu trên tại điểm 1, điểm 2 và từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 2616/TCT-CS về chính sách thuế GTGT Công văn số 2616/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn số 2616/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

10/ 10 - 3330 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 733
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng