Tiếng việt
English

Công văn số 2825/BXD-KTXD hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015 của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh:

Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp 04 gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị, lắp đặt vào công trình nêu trong văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu; thực hiện thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh:

Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-CĐDLH ngày 25/4/2014. Theo nội dung văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015, đối với những thay đổi nhỏ trong quá trình thi công (như thay đổi về chủng loại vật liệu hoàn thiện, vị trí cửa,...) nhưng không có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (không thuộc trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng 2014), thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh. Trường hợp này, nếu chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng, thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh.

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 2825/BXD-KTXD hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh Công văn số 2825/BXD-KTXD hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh

Công văn số 2825/BXD-KTXD hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh

10/ 10 - 3385 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 213
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng