Tiếng việt
English

Công văn số 2841/BXD-KTXD về thẩm định tổng dự toán Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi

Kính gửi: Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1050/TLSG-ĐTXD ngày 09/11/2015 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc thẩm định tổng dự toán Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Thuốc lá Sài Gòn được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-BCT ngày 04/02/2015 (gửi kèm văn bản số 1050/TLSG-ĐTXD), là công trình công nghiệp nhẹ, cấp II, sử dụng nguồn vốn từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và bán nhà xưởng sau khi di dời. Do đó, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thì việc thẩm định dự toán công trình này không thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Đề nghị Công ty Thuốc lá Sài Gòn nghiên cứu các quy định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để trình cơ quan chuyên môn thẩm định dự toán công trình đúng quy định.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 2841/BXD-KTXD về thẩm định tổng dự toán Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi Công văn số 2841/BXD-KTXD về thẩm định tổng dự toán Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi

Công văn số 2841/BXD-KTXD về thẩm định tổng dự toán Dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi

10/ 10 - 3371 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 230
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng