Tiếng việt
English

Công văn số 4188/TCHQ-KTTT theo dõi nợ thuế doanh nghiệp bỏ trốn và tạm dừng xuất cảnh

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thu đòi nợ thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1) Theo quy định tại Điều 53 Luật quản lý thuế “Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản lý xuất nhập khẩu có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan quản lý thuế”.

Để thực hiện đúng quy định pháp luật nêu trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải thực hiện đúng các quy định về việc theo dõi, đôn đốc, cưỡng chế thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Trường hợp phát hiện hoặc có cơ sở xác định chính xác chủ doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn, thì có thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để dừng việc xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp. Trường hợp sau khi thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, doanh nghiệp đã nộp đủ tiền nợ thuế, nợ phạt thì xác nhận cho doanh nghiệp đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh được biết để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giải quyết cho chủ doanh nghiệp xuất cảnh. Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp:

- Không kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nếu có cơ sở xác định chính xác doanh nghiệp có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

- Không kịp thời xác nhận, thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về số tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp đã nộp.

- Thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh dừng việc xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp khi chưa có đủ căn cứ để xác định hoặc xác định không chính xác doanh nghiệp có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn dẫn đến gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp.

2) Đối với trường hợp doanh nghiệp có nợ thuế, sau khi thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định của Điều 93 Luật Quản lý thuế nhưng vẫn không thu đủ số tiền nợ thuế, nợ phạt cho ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thuế doanh nghiệp còn nợ từ 50 triệu VNĐ trở lên và qua việc xác minh tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, có dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đã bỏ trốn để chiếm đoạt tiền thuế, tiền phạt của ngân sách nhà nước thì lập hồ sơ chuyển cho cơ quan công an cùng cấp tại địa phương để cơ quan công an xem xét xử lý theo pháp luật.

Hồ sơ chuyển cho cơ quan công an gồm:

- Công văn đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp chiếm đoạt tiền thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

- Tờ khai Hải quan và các chứng từ có liên quan như chứng từ ghi số thuế phải thu, quyết định truy thu thuế, ấn định thuế, thông báo tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế … (bản sao).

- Bảng kê chi tiết các tờ khai nợ thuế.

- Các văn bản, thông báo yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế.

- Biên bản làm việc với đại diện người có thẩm quyền của doanh nghiệp (nếu có).

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công an phường, xã về việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa phương đăng ký kinh doanh.

- Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kinh doanh hoặc đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

- Lệnh thu thuế, thu phạt.

- Các quy định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Các chứng từ khác có liên quan.

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 4188/TCHQ-KTTT theo dõi nợ thuế doanh nghiệp bỏ trốn và tạm dừng xuất cảnh Công văn số 4188/TCHQ-KTTT theo dõi nợ thuế doanh nghiệp bỏ trốn và tạm dừng xuất cảnh

Công văn số 4188/TCHQ-KTTT theo dõi nợ thuế doanh nghiệp bỏ trốn và tạm dừng xuất cảnh

10/ 10 - 3368 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 311
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng