Tiếng việt
English

Công văn số 4453/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

Kính gửi:  Ông Nguyễn Nhật Vũ

(Địa chỉ: Số 66 Trần Quý Cáp, Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

 

Trả lời công văn của Ông Nguyễn Nhật Vũ đề ngày 17/8/2014 kiến nghị bổ sung hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi giải thể doanh nghiệp vào Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Điểm e Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Hiện nay Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung hướng dẫn tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính theo hướng đơn giản thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế như trường hợp người nộp thuế không phát sinh trả thu nhập thì không phải quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Nguyễn Nhật Vũ biết và thực hiện./.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Công văn số 4453/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể Công văn số 4453/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

Công văn số 4453/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

10/ 10 - 3363 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 326
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng