Tiếng việt
English

DN rủi ro cao về thuế không được sử dụng hóa đơn tự in

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế ra Thông báo doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện hủy hóa đơn đặt in (nếu còn) và thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

Công ty bà Nguyễn Ngọc Oanh (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có đặt in 5 cuốn hóa đơn và sử dụng vào năm 2012 (thời điểm này Công ty có tài sản cố định). Năm 2014, Công ty thanh lý tài sản cố định. Hiện, Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ có thông báo Công ty phải hủy số hóa đơn còn lại (3 cuốn) để mua hóa đơn của Chi cục Thuế với lý do Công ty thuộc doanh nghiệp rủi ro vì không có tài sản cố định.

Bà Oanh hỏi, Công ty bà có thể sử dụng hết số hóa đơn đặt in được không và Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ làm như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm d, khoản 1; điểm a, khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:…

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác...

4. Sau 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Thuế có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 2 Điều này..., doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Doanh nghiệp thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế ra Thông báo doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện hủy hóa đơn đặt in (nếu còn) và thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng. (Chinhphu.vn)

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

DN rủi ro cao về thuế không được sử dụng hóa đơn tự in DN rủi ro cao về thuế không được sử dụng hóa đơn tự in

DN rủi ro cao về thuế không được sử dụng hóa đơn tự in

10/ 10 - 3339 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 332
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng