Tiếng việt
English

Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu tập thể

  Để nắm rõ hơn về các thủ tục pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp nói chung cũng như đăng ký thương hiệu tập thể nói riêng, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau khi đăng ký xác lập quyền sở hữu về thương hiệu tập thể
1.  Khái niệm về thương hiệu tập thể
  Thương hiệu tập thể là thương hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu thương hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó (Khoản 17 điều 4 luật Sở hữu trí tuệ)
2. Điều kiện đăng ký xác lập quyền đối với thương hiệu tập thể
  Thương hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
Nhìn thấy được: Được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;
Có khả năng phân biệt: Có thể dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác;
Quyền nộp đơn đăng ký thương hiệu tập thể thuộc về tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp. Trường hợp thương hiệu chứa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ thì tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại địa phương tương ứng với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý đó có quyền nộp đơn (Điều 87 luật Sở hữu trí tuệ).
3. Đơn đăng ký thương hiệu tập thể
Đơn đăng ký thương hiệu tập thể bao gồm các tài liệu sau: (i) 02 tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có mẫu thương hiệu, phần mô tả thương hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu. Phần mô tả thương hiệu trong tờ khai phải nêu rõ thương hiệu đăng ký là thương hiệu tập thể; các yếu tố cấu thành; ý nghĩa của thương hiệu; phiên âm từ ngữ thuộc ngôn ngữ hình tượng; dịch sang tiếng Việt của từ ngữ bằng tiếng nước ngoài; nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình; nếu yêu cầu bảo hộ thương hiệu màu thì phải chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên thương hiệu. Danh mục hàng hoá, dịch vụ phải được nêu rõ và xếp nhóm phù hợp theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá dịch vụ (ban hành kèm theo Thoả ước Ni-xơ); (ii) Mẫu thương hiệu: 5 mẫu; thể hiện đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ, có ảnh chụp hoặc hình vẽ phối cảnh nếu thương hiệu là hình ba chiều; (iii) Quy chế sử dụng thương hiệu tập thể: Quy chế phải có đủ nội dung tối thiểu theo quy định, bao gồm tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể; tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể; danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng thương hiệu; điều kiện sử dụng thương hiệu; biện pháp xử lý vi phạm quy chế sử dụng thương hiệu; thông tin về thương hiệu và hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu; nghĩa vụ của người được sử dụng thương hiệu; quyền của chủ sở hữu thương hiệu, cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng thương hiệu; (iv) Chứng từ nộp lệ phí; (v) Bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang thương hiệu (nếu thương hiệu đăng ký là thương hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù); (vi) Nếu thương hiệu xin đăng ký có chứa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, chủ đơn phải nộp kèm theo đơn tài liệu xác nhận tổ chức đăng ký thương hiệu tập thể là tổ chức của các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại địa phương tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
Đơn phải có tính thống nhất: Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một thương hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ.
4. Một số thiếu sót thường gặp trong quá trình đăng ký thương hiệu tập thể
  Thực tiễn áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn đăng ký thương hiệu tập thể cho thấy người nộp đơn thường gặp một số thiếu sót chủ yếu sau:
Thiếu giấy phép hoặc quyết định thành lập, điều lệ hoạt động của tổ chức xác nhận chức năng thẩm quyền quản lý thương hiệu tập thể, thương hiệu chứng nhận chất lượng, thương hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý hàng hoá dịch vụ. (Vì trong trường hợp đăng ký thương hiệu thông thường thì không phải bổ sung tài liệu này).
Thiếu quy chế sử dụng thương hiệu tập thể hoặc quy chế sử dụng thương hiệu chứng nhận trong hồ sơ yêu cầu đăng ký thương hiệu;
Người nộp đơn đăng ký thương hiệu tập thể hoặc thương hiệu chứng nhận chưa hiểu rõ quyền nộp đơn do đó có những người nộp đơn không có quyền nhưng vẫn nộp đơn đối với các loại thương hiệu này. Ví dụ: Cơ sở sản xuất, cá nhân…;
Người nộp đơn nhầm lẫn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đơn, mặc dù không có nhu cầu đăng ký loại thương hiệu này nhưng lại đánh dấu trong hồ sơ đơn là có yêu cầu, hoặc có nhu cầu đăng ký và gửi kèm trong hồ sơ nhưng lại không đánh dấu trong tờ khai;
Trong quy chế sử dụng thương hiệu tập thể thường không đưa ra tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể; các điều kiện sử dụng thương hiệu; biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng thương hiệu. Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng thương hiệu không được xác nhận bởi chính các tổ chức và cá nhân đó (thiếu chữ ký và dấu xác nhận);
Quy chế sử dụng thương hiệu tập thể thường không được xác nhận của cấp chủ quản thương hiệu hoặc cấp trên của chủ sở hữu thương hiệu;
Trong hồ sơ đơn thường thiếu giấy cho phép đăng ký của cấp hành chính (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đối với các đăng ký thương hiệu là các dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá và dịch vụ mà yêu cầu đăng ký dưới dạng thương hiệu tập thể, hoặc thương hiệu chứng nhận, hoặc có nhưng chỉ cho phép sử dụng chứ không phải cho phép đăng ký;
Người nộp đơn thường không chỉ ra trong tờ khai mục đích, nội dung và phương thức của việc chứng nhận (chứng nhận chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc địa lý hay kết hợp giữa các mục đích đó), chứng nhận như thế nào: Trình tự, thủ tục cấp phép chứng nhận các cách thức kiểm tra, duy trì mục đích và nội dung chứng nhận;
Cách thức đăng ký chỉ dẫn địa lý có gắn với logo: Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý dùng để đăng ký chỉ có thể là tên địa danh hoặc dấu hiệu biểu trưng của vùng địa lý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ đơn thiết kế hình ảnh gắn kèm tên địa danh và nộp đơn đăng ký dấu hiệu đó. Trong trường hợp này cần lưu ý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ chỉ có thể là tên địa danh. Còn dấu hiệu (logo) gắn kèm tên địa danh có thể bảo hộ dưới hình thức thương hiệu tập thể.
  Tóm lại: Thương hiệu tập thể có thể được coi là công cụ hữu hiệu cho các tổ chức, hội, làng nghề khi họ phải vượt qua mọi thách thức vì quy mô nhỏ và sự phân lập trên thị trường. Việc sử dụng một thương hiệu tập thể cho phép các thành viên hưởng lợi từ uy tín đạt được từ tên, nguồn gốc xuất xứ chung. Điều này đặc biệt quan trọng khi nguồn gốc xuất xứ là yếu tố chính để xác định chất lượng cũng như thị hiếu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc sử dụng một nhãn hiệu tập thể có thể phát triển một liên minh hoặc hỗ trợ sự hợp tác với các tổ chức, hội khác nhằm tận dụng tối đa lợi thế của các nguồn lực chung.
  Bên cạnh đó, các tổ chức, hội phải nhận thức được sự cần thiết phải giữ gìn uy tín chất lượng sản phẩm của địa phương mình cũng như tự nguyện tham gia cùng xây dựng thương hiệu chung cho loại sản phẩm đảm bảo các đặc tính nhất định và đóng góp kinh phí để cùng nhau xây dựng và phát triển thương hiệu chung. Hơn nữa, chính quyền địa phương cũng cần phải có chủ trương phát triển sản phẩm và sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn cũng như kinh phí cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu.

        

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu tập thể Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu tập thể

Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ thương hiệu tập thể

10/ 10 - 3336 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 818
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng