Tiếng việt
English

Những lưu ý chung khi sử dụng Nice 10

NHỮNG LƯU Ý CHUNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 5377/TB-SHTT ngày 16/7/2012 về việc áp dụng bản dịch tiếng Việt

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10)

 

Các chỉ dẫn đối với hàng hóa hoặc dịch vụ xuất hiện trong các tiêu đề của nhóm là những chỉ dẫn chung liên quan đến các lĩnh vực mà theo nguyên tắc thì các hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc về. Do vậy, cần tham khảo Bảng Danh mục theo vần chữ cái để xác định chính xác phân loại của mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

 

HÀNG HÓA

 

Nếu một sản phẩm không phân loại được với sự trợ giúp của Danh mục các nhóm, Phần giải thích và Bảng Danh mục theo vần chữ cái thì các lưu ý sau đây sẽ đưa ra tiêu chí cần áp dụng:

a) Một sản phẩm hoàn chỉnh về nguyên tắc được phân loại theo chức năng hoặc mục đích của nó. Nếu chức năng hoặc mục đích của một sản phẩm hoàn chỉnh không được nêu trong bất cứ tiêu đề của nhóm nào thì sản phẩm hoàn chỉnh này được phân loại theo sự tương tự với những sản phẩm khác có thể so sánh được, mà được chỉ ra trong Bảng Danh mục theo vần chữ cái. Nếu không tìm được sản phẩm tương tự thì tiêu chí phụ khác, chẳng hạn vật liệu làm nên sản phẩm hoặc phương thức hoạt động của sản phẩm đó được áp dụng.

b) Một sản phẩm hoàn chỉnh là một đối tượng phức hợp có nhiều mục đích sử dụng (ví dụ, đồng hồ kết hợp radio), được phân loại vào tất cả các nhóm tương thích với mỗi một chức năng hoặc mục đích dự định của nó. Nếu các chức năng hoặc các mục đích này không được nêu trong tiêu đề của nhóm nào thì tiêu chí khác được chỉ ra ở mục (a) trên đây được áp dụng.

c) Các nguyên liệu thô, chưa được chế biến hoặc bán chế, về nguyên tắc được phân loại dựa theo nguyên vật liệu cấu tạo nên chúng.

d) Các hàng hóa tạo thành một bộ phận của một sản phẩm khác, về nguyên tắc được phân loại vào cùng nhóm với sản phẩm đó chỉ trong các trường hợp hàng hóa cùng loại này bình thường không được sử dụng cho một mục đích khác. Trong tất cả các trường hợp khác, tiêu chí được chỉ ra ở mục (a) trên đây được áp dụng.

e) Khi một sản phẩm, hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh, được phân loại theo nguyên vật liệu làm nên nó, và nếu sản phẩm được làm từ các nguyên vật liệu khác nhau, về nguyên tắc sản phẩm đó được phân loại theo nguyên vật liệu chiếm ưu thế.

f) Các hộp thích hợp để đựng một loại sản phẩm, về nguyên tắc được phân loại cùng nhóm với sản phẩm đó.

 

DỊCH VỤ

 

Nếu một dịch vụ không phân loại được với sự trợ giúp của Danh mục các nhóm, Phần giải thích và Bảng Danh mục theo vần chữ cái thì các lưu ý sau đây sẽ đưa ra tiêu chí được áp dụng:

a) Các dịch vụ về nguyên tắc được phân loại theo các nhánh hoạt động được chỉ ra trong tiêu đề của các nhóm dịch vụ và trong các Phần giải thích của chúng hoặc nếu không được chỉ ra thì được phân loại theo sự tương tự với các dịch vụ khác có thể so sánh được mà được chỉ ra trong Bảng Danh mục theo vần chữ cái.

b) Các dịch vụ cho thuê về nguyên tắc được phân loại vào cùng các nhóm như các dịch vụ được cung cấp bằng phương tiện của các đối tượng cho thuê (ví dụ, cho thuê điện thoại, thuộc về nhóm 38). Các dịch vụ cho thuê (bất động sản) là tương tự với các dịch vụ cho thuê và do vậy cần được phân loại theo cùng một cách thức. Tuy nhiên, việc cho thuê hoặc cho thuê-mua tài chính được phân loại vào Nhóm 36 như một dịch vụ tài chính.

c) Các dịch vụ cung cấp tham vấn, thông tin hoặc tư vấn về nguyên tắc được phân loại vào cùng nhóm như các dịch vụ tương ứng đối với các đối tượng tham vấn, thông tin hoặc tư vấn, ví dụ tư vấn vận tải (Nhóm 39), tư vấn quản trị kinh doanh (Nhóm 35), tư vấn tài chính (Nhóm 36), tư vấn chăm sóc sắc đẹp (Nhóm 44). Việc cung cấp tham vấn, thông tin, tư vấn bằng các phương tiện điện tử (ví dụ: điện thoại, máy tính) không làm ảnh hưởng đến việc phân loại các dịch vụ này.

d) Các dịch vụ được cung cấp trong khuôn khổ của nhượng quyền thương mại về nguyên tắc được phân loại vào cùng nhóm với các dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi người nhượng quyền (ví dụ, tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại (Nhóm 35), các dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại (nhóm 36), các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc nhượng quyền thương mại (Nhóm 45).

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Những lưu ý chung khi sử dụng Nice 10 Những lưu ý chung khi sử dụng Nice 10

Những lưu ý chung khi sử dụng Nice 10

10/ 10 - 3322 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 284
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng