Tiếng việt
English

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-TTg

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng.

Điu 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này;

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam

10/ 10 - 3386 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 255
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng