Tiếng việt
English

Thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn là do cơ chế phối hợp

Các chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm về chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại cho rằng hiện tượng gian lận thuế trong lĩnh vực này liên quan đến tổ chức và cá nhân chủ yếu bắt nguồn từ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc doanh nghiệp tìm cách có lợi nhất trong việc đóng thuế thu nhập là một hoạt động nghiệp vụ bình thường.

Các chuyên gia, luật sư đã chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ý kiến trên sau khi TPHCM có công văn gởi Bộ Tài chính kiến nghị cơ chế, chính sách để quản lý thu thuế hoạt động chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại. Vì, những năm gần đây, trên địa bàn thành phố, việc chuyển nhượng vốn góp của các tổ chức và cá nhân trong các doanh nghiệp diễn ra thường xuyên nhưng số thuế thu được từ hoạt động này rất ít, chủ yếu do doanh nghiệp tự khai khi cần cơ quan thuế xác nhận để hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Đã có quy định rõ về thuế chuyển nhượng vốn

Thực tế cho thấy việc chuyển nhượng vốn được các bên thỏa thuận bằng hợp đồng, sau đó làm các thủ tục liên quan để thay đổi tên các thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc mua bán thể hiện bằng nhiều hình thức mà cơ quan thuế chưa thể kiểm tra, kiểm soát, như hợp đồng khai với cơ quan thuế  giá bán bằng giá vốn (không phát sinh thu nhập nên không phải nộp thuế), không cung cấp hợp đồng mua bán...

Luật sư Lê Thành Kính, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, cho rằng việc gian lận thuế trong chuyển nhượng vốn chủ yếu bắt nguồn từ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, bởi lẽ pháp luật về thuế của Việt Nam đã quy định rất cụ thể và hướng dẫn khá đầy đủ vấn đề này. Đó là khoản 2, điều 14 Thông tư số 123/2012 của Bộ Tài chính (hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp) quy định căn cứ xác định tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn: thu nhập tính thuế bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và chi phí chuyển nhượng.

Trong đó, giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng không bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng.

Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác định lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan thuế không phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm định của các tổ chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng quy định.

Đối với giá mua của phần vốn chuyển nhượng cũng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể: (i) nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. (ii) nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua, giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn là do cơ chế phối hợp Thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn là do cơ chế phối hợp

Thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn là do cơ chế phối hợp

10/ 10 - 3341 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 899
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng