Tiếng việt
English

Thông báo về việc áp dụng thỏa ước Nice 10

THÔNG BÁO

Về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ

Nice phiên bản 10

 

Để tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 về yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: “Phần “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”, sau khi ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện dịch sang tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể về việc áp dụng như sau:

1. Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng bao gồm:

a) Hướng dẫn đối với người sử dụng (Guidance for the user);

b) Những lưu ý chung (General Remarks);

c) Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ (Class headings and List of classes, with explanatory notes);

d) Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm (Alphabetical list of goods in class order).

2. Thống nhất áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 từ bản tiếng Anh do WIPO công bố từ ngày 01/8/2012 để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Kể từ ngày 01/8/2012 nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp phí phân loại lại theo quy định.

Bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trang web của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết. 

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thông báo về việc áp dụng thỏa ước Nice 10 Thông báo về việc áp dụng thỏa ước Nice 10

Thông báo về việc áp dụng thỏa ước Nice 10

10/ 10 - 3327 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 332
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng