Tiếng việt
English

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. Công ty Tư Vấn và Kế Toán Vì Dân với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng cung ứng dịch vụ tư vấn lập di chúc, kê khai và phân di sản thừa kế mà người chết để lại

1.  Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của những người thuộc diện hưởng thừa kế;
Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế (giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch) của những người thuộc diện hưởng thừa kế; 
Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cà vẹt xe,…
Di chúc (nếu có);
Giấy uỷ quyền, giấy nhường di sản thừa kế, giấy từ chối di sản thừa kế (nếu có).
2. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; 
Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; 
Tư vấn xác định di sản thừa kế; 
Tư vấn xác định người thừa kế di sản; 
Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; 
Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; 
Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản; 
Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có); 
Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế; 
Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế; 
Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế; 
Tư vấn về hình thức hợp đồng. 
3. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; 
Tư vấn viết nội dung di chúc; 
Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc: 
Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản; 
Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế; 
Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng; 
  Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế; 
Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản; 
Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; 
Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng; 
Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng; 
Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc; 
  Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc; 
Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
Tư vấn giải thích nội dung di chúc; 
4. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật; 
Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật; 
Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có); 
Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế; 
Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
   

        

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

10/ 10 - 3317 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 891
Hình ảnh thật trụ sở

         hinhtruso

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Lâm  

 0977762345

Kết nối với chúng tôi
Đường Đến Vì Dân

ban-do-vi-dan

© Copyright by  www.dangkydoanhnghiep.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng